Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy co następuje:
Administrator Państwa danych
Administratorem  Państwa  danych  osobowych jest E-LOGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Poznańska 115, Jasin, 62-020 Swarzędz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805980, posiadająca NIP nr 7773354643; w dalszej części informacji określana jako „E-LOGIS”. Z E-LOGIS można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 61 660 54 02 lub pisemnie na w/w adres siedziby.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
E-LOGIS ustanowiła inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod następującym adresem email: e-logis@e-logis.com.pl.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. udzielonej przez Państwa zgody, w zależności od treści udzielonej zgody w celach marketingowych związanych z zapisem do usługi newsletter lub formularza kontaktowego, w celu otrzymania oferty. E-LOGIS przetwarza również dane związane z monitoringiem Państwa aktywności na stronie internetowej, o czym mowa poniżej.

Profilowanie i monitorowanie Państwa aktywności na stronie internetowej www.e-logis.com.pl
E-LOGIS monitoruje Państwa aktywności na stronie internetowej www.e-logis.com.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, mają prawo skorzystać Państwo z urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.e-logis.com.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mają Państwo prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Odbiorcy Państwa danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub zależnie od potrzeb administratora mogą być pracownicy i współpracownicy E-LOGIS, kancelaria prawna oraz podwykonawcy E-LOGIS w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym dostawca usługi newsletter. Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przetwarzania Państwa danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ustania celów marketingowych E-LOGIS.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych przez E-LOGIS
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przykładowo gdy stwierdzą Państwo nieaktualność czy błędy w Państwa danych. Mają Państwo również prawo do żądania od E-LOGIS usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza zasady RODO.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwia jednak, w zależności od celu przetwarzania, udział w procesach marketingowych, w szczególności: przesyłaniu informacji handlowo-marketingowej czy newsletter. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez E-LOGIS w zakresie realizacji zleceń na usługi marketingowe oferowane przez E-LOGIS spowoduje zaprzestanie świadczenia usług. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie Przez państwa na adres: e-logis@e-logis.com.pl oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub kliknięcia w link dot. wypisania się z usługi newsletter, zawarty w wiadomościach e-mail otrzymywanych w ramach newslettera.

Bezpieczeństwo danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez E-LOGIS za pomocą systemów komputerowych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłanych danych, cykliczne zmiany haseł dostępów) oraz poza systemem komputerowym z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa danych, adekwatny do ryzyka przetwarzania.

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników www.e-logis.com.pl

Wobec dbałości o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz zapewnienie zgodności przetwarzania z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, E-Logis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO). IODO jest osobą, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem.

- Treść klauzuli informacyjnej
- Treść polityki cookies
- Treść polityki prywatności